Hide menu

TMXD20/TMXC10/Examensarbete/Master thesis

Mål och omfattning
För att erhålla civilingenjörsexamen/ingenjörsexamen fordras att du har utfört ett godkänt examensarbete.

Målet med examensarbetet är att visa att du kan använda dina, under studietiden, förvärvade kunskaper vid lösning av en förelagd uppgift med anknytning till utbildningen. Du ska även visa att du kan tillgodogöra dig innehållet i relevant facklitteratur på området och sätta in ditt arbete i detta sammanhang. Omsorg skall nedläggas på den språkliga behandlingen och du skall kritiskt kunna granska och diskutera ett i tal och skrift framlagt examensarbete. Examensarbetet skall alltså leda till en kvalificerad utredning, som ofta är avsedd att utnyttjas som beslutsunderlag för ett företag eller en organisation.

Examensarbetet omfattar 20 poäng för civilingenjörsutbildningen och programmet för datavetenskaplig magisterutbildning.

För ingenjörsutbildningen och programmet för teknologie kandidatutbildning är omfattningen 10 poäng.

Genomförande
Examensarbetet bygger på studenternas initiativförmåga och självständiga arbete, där en nära samverkan med handledare/examinator samt eventuella industrikontakter poängteras. Examensarbeten som görs på en industri handleds där, medan någon av nedanstående lärare är examinator.

Arbetet sker förslagsvis i grupper om två personer, och redovisas i form av muntliga delpresentationer samt en muntlig och skriftlig slutrapportering.

Att skriva rapport

Kontaktpersoner

Examinatorer/handledare
Larsgunnar Nilsson
Kjell Simonsson
Bo Torstenfelt

Administratör
Lena Sundling


Page responsible: Bo Torstenfelt
Last updated: 2011-04-01