Hide menu

Master thesis

2012

Sandgren, E., Fatigue Design of Tensile Loaded Bolted Joints. LIU-IEI-TEK-A--12/01288--SE

Lundström, E., Overload Effects on the Fatigue Crack Propagation Behaviour in Inconel 718. LIU-IEI-TEK-A--12/01290--SE

Sundström, S., Nordström, J,. How to Use SLM-Materials in a Finite-Element Analysis of Gas Turbine Components. LIU-IEI-TEK-A--12/012902--SE

Jennsjö, J., Strength Analysis of Alternative Fork Fastening. LIU-IEI-TEK-A--12/01411--SE

Rasmusson, P., Thermal Mechanical Fatigue Crack Initiation and Propagation in Inconel-792. LIU-IEI-TEK-A--12/01428--SE

Guerrero, M., Material Selection Study - Heat Resistant Light Weight Alloy. LIU-IEI-TEK-G--12/00290--SE

Rosin, J., Vikt- & kostnadsoptimering av en ståndare för ett valspar. LIU-IEI-TEK-G--12/00298--SE

 

2011

Olsson, N., Optimization of Welded Joints With Respect to Fatigue - Väderstad Verkan AB. LIU-IEI-TEK-A--11/01055--SE

Holmgren, M., Subcomponent Analysis and Load Breakdown in Jet Engine Structures. LIU-IEI-TEK-A--11/01064--SE

Thenander, M., Simulering av separationssystem. LIU-IEI-TEK-A--11/01076--SE

Johansson, J., Weld Analysis in Combustion Chambers Subjected to Thermo-Mechanical Fatigue Load Conditions. LIU-IEI-TEK-A--11/01085--SE

Källstrand, O., Simulering av deformationer och vibrationer vid skärande bearbetning. LIU-IEI-TEK-A--11/01088--SE

Eriksson, M., Method for Analysing Structural Integrity of Blisks with Intentional Mistuning. LIU-IEI-TEK-A--11/01185--SE

Raja, V., Sub-Modelling of a Jet Engine Component and Creation of Stiffness Interval Based on Cast Dimensional Variations. LIU-IEI-TEK-A--11/01077--SE

 

2010

Rezaei, E., Vibrations of Partly Supported Concrete Railway Sleeper. LIU-IEI-TEK-A--10/00835--SE

Nilsson, J., Method for Analyzing Propagating 3D-cracks in Submodels. LIU-IEI-TEK-A--10/00884--SE

Asadi Rad, N., Metamodel Optimization Based on Strain Energy Distribution. LIU-IEI-TEK-A--10/00961--SE

Bernhardsson, A., Sheet Metal Forming Simulations Including Elastic Tools. LIU-IEI-TEK-A--10/00972--SE

 

2009

Ekström, I., Konceptanalys för sammanfogning av kompositmaterial i förstyvningar på raketmunstycke. LIU-IEI-TEK-A--09/00660--SE

Boni, K., Material Models for the Deformation and Failure of High Strength Steel, LIU-IEI-TEK-G--09/00095--SE

Govik, A., Modelling of the Resistance Spot Welding Process, LIU-IEI-TEK-A--09/00609--SE

Samuelsson, J., Rotor dynamic analysis of 3D-modeled gas turbine rotor in ANSYS. LIU-IEI-TEK-A--09/00654--SE

Eriksson, B., Johansson, D.,: Vågutbredning i kontaktledningssystem. Teoretisk utböjning och moment i en axiellt dragbelastad, fritt upplagd balk med två rörliga krafter. LIU.IEI-TEK-G--09/00107--SE

 

2008

Forsberg, F., Probabilistic Assessment of Failure Risk in Gas Turbine Discs, LIU-IEI-TEK-A--08/00496--SE

Gustafsson, D., Consitutive modelling of the nickel base superalloy IN718; a preparatory study, LIU-IEI-TEK-A--0800489--SE

Holmberg, E., Analysmetoder för rörsystem, LIU-IEI-TEK-A--0800481--SE

Johansson, Se., Design of three-point hitch, LIU-IEI-TEK-A--08/00433--SE

Thuan, D B., Fatigue Crack Propagation in Railway Rails, LIU-IEI-TEK-A--08/00428--SE

Berglund, H., Öhrblad, H., Component Meshing Methodology, LIU-IEI-TEK-A--08/00291--SE

Leidermark, D., Mechanical Behaviour of Single-Crystal Nickel-Based Superalloys, LIU-IEI-TEK-A--08/00283--SE

Helleland, M., Verifiering av VACWELD mot NASGRO - Livslängsberäkning på svetsar, LIU-IEI-TEK-A--08/00322--SE

Björklund, O, Modelling of failure, LIU-IEI-TEK-A--08_00381--SE

Bäckström, K.,: Parametric study of manifolds using Finite Element Analysis. LIU.IEI-TEK-A--08/00384--SE

Witt, S, The Influence of Under Sleeper Pads on Railway Track Dynamics, LIU-IEI-TEK-A--08/00442--SE

 

2007

Jannesson, A., Redesign of a Steam Strainer, LIU-IEI-TEK-A--07/00239--SE

Johansson, F., Rydberg, K., Fältmätning och utmattningsanalys av hjullastarskopa, LIU-IEI-TEK-A--07/00218--SE

Kallvi, M., Formning av det höghållfasta stålet HARDOX, LIU-IEI-TEK-A--07/00221--SE

Widstrand, J., Dynamisk interaktion mellan tåg och räls, LIU-IEI-TEK-A--07/00158--SE

Dinh, D., Spänningsfördelning i järnvägsräls, LIU-IEI-TEK-G--07/0014--SE

Verde, M., Grounds for Implementing of Solid Mechanics Calculations in an Existing CAD Programme, LITH-IEI-TEK-G--07/0008--SE

Raine, J., Engström, H., Finite Element based Parametric Studies of a Truck Cab subjected to the Swedish Pendulum Test, LIU-IEI-TEK-A--07/0061--SE

Sjöqvist, K., Prediktering av tändpuls med hjälp av finita elementmetoden, LIU-IEI-TEK-A--07/0055--SE

Hejazi, D.M., Navarrete, R., The Impact of Rear Mounted Cranes Supplied with Supporting Legs in Operation on Volvo Truck Chassis, LITH-IKP-EX--06/2386--SE

Hellborg, S., Finite Element Simulation of Roll Forming, LIU-IEI-TEK-A--07/0044--SE

Larsson, R., Constitutive Modelling of High Strength Steel, LIU-IEI-TEK-A--07/0015--SE

Karlsson, D., Analysis of Three-Dimensional Cracks in Submodels, LIU-IEI-TEK-A--07/0016--SE

Svärd, R., Factors Affecting the Finite Element Simulation of a ROPS Test of a Volvo Cab, LIU-IEI-TEK-A--07/0014--SE

Ericsson, A., Optimisation of Low Cycle Fatigue Life in Jet Engine Frame, LITH-IKP-EX--06239--SE

2006

Alisic, E., Mätning av vågutbredning i järnvägsräls, LITH-IKP-ING-EX--06/003--SE

Andersson, M., Kristoffersson, H., Structural Optimization of Product Families with Application to Vehicle Body Structures, LITH-IKP-EX--06/2354--SE

Arvidsson, E., Ekblad, E., Framtagning av krypmodell för termomekanisk FE-analys av grenrör, LITH-IKP-EX--06/2353--SE

Mahshid, F., Sandberg, K., Probabilistic Sensitivity Analysis in Automotive Transmission Design, LITH-IKP-EX--06/2351--SE

2005

Berggren, S., Analys och modellering av de viskoelastiska effekterna hos polypropenbaserad fiberväv, LITH-IKP-EX--05/2301--SE

Bylow, M., Hållfasthetsanalys av gaffeltruckar, LITH-IKP-EX--05/2281--SE

Karlsson, N., Lenander, P-H., Analysis of Fatigue Life in Two Weld Class Systems, LITH-IKP-EX--05/2302--SE

Nilsson, M., Experimentell studie av det mekaniska beteendet hos upphängningskrokar för pulvermålning, LITH-IKP-ING-EX--05/035--SE

Bergdahl, S., Undersökning av svetsförband med avseende på svetsgeometri, diskontinuiteter och blästring med stålkulor, LITH-IKP-EX--05/2315--SE

Sallnäs, P., Utveckling av snabbförflyttningsmekanism i skruvstycke, LITH-IKP-ING-EX-05/016

Olofsson, M., Olsson, S., Problemanalys av kompressorfäste samt åtgärdsförslag, LITH-IKP-ING-EX--05/025--SE

Nordlund, S., Experimentell och numerisk analys av vändskärsborr, LITH-IKP-EX--05/2284--SE

Andersson, M., Knowledge Driven Preprocessing -Automating mesh generation for a jet engine component,

Eriksson, M., Christensson, P., Spänningsanalys av axel-länkmekanism på borr-rigg, LITH-IKP-EX--05/2278--SE

Bergendahl, B., Modellering av bränsletank, LiTH-IKP-EX--05/2256--SE
Johnsson, S., Kulenovic, I., Hur noggrant kan kontaktkrafter mellan hjul och järnvägsräl mätas, LITH-IKP-EX--05/2244--SE

Eklund, T., Löfstrand, Å., Analys av defektförekomst och bedömning av haveririsk i gjutna komponenter, LITH-IKP-EX--05/2236--SE

Tallberg, M., Wanneros, R., Studie av tillverkning och beräkning av deformationer i hydrocyklonaggregatet RADICLONE, LITH-IKP-EX--05/2259--SE

Claesson, M., Forsgren, J., Samband mellan hårdhetstal och materialparametrar för polymermaterial, LITH-IKP-EX--05/2224--SE

Eriksson, C., Larsson, A., Höghållfast stål -Analys av tillämpning i entreprenadmaskiner, LITH-IKP-EX--05/2227--SE

Nilsson, E., Residual Strength Prediction of Composite Laminates Containing Impact Damage, LITH-IKP-EX--05/2219--SE

Olofsson, J., Study of Modifications of the PT-diffuser in GT10C, LITH-IKP-05/2218--SE

2004

Hastor, H., Simulering av kallpressvetsning, LITH-IKP-EX--04/2198--SE

Kuosku, K., Jämförelse av simulerad och experimentellt uppmätt styvhet hos bankropp, LITH-IKP-ING-EX--04/13--SE

Sand, A., Strömberg, N., Möjliga orsaker till sprickbildning i vibrationsroster till värmepanna, LITH-IKP-ING-EX--04/27--SE

Isaksson, D., Beräkning av egenfrekvens för bladledare till bandsåg, LITH-IKP-ING-EX--04/30--SE

Larsson, R., Analysis of Catenary System Vibration, LITH-IKP-ING-EX--04/33--SE

Isaksson, C., Pettersson, M., Karaktärisering av spånskärande förlopp vid höghastighetsbearbetning av metallmatriskomposit, LiTH-IKP-EX--04/2175--SE

Jansson, P-A., Design and FE Simulation of Coil Guard for Traverse Winder, LiTH-IKP-EX-2159

Carlsson, L., Olinjär modellering av skruvförband för dynamiska FE-analyser, LiTH-IKP-EX-2149

Hansson, P., Wessung, J., Experimentell och numerisk analys av skruvförband, LiTH-IKP-EX-2129

Olert, M., Load Redistribution in Bolted Joints due to Composite Damage and Metal Plasticity, LiTH-IKP-EX-2145

Larsson, S., Sjövåg, M., Analys av energiupptagande främre underkörningsskydd, LiTH-IKP-EX-2126

2003

Bäcklund, J., Methods of Plane Fatigue Crack Propagation Analysis in Three Dimensions, LiTH-IKP-EX-2103

Lundh, K., Simulations of an Ice Hockey Puck Impacting a Human Mandible, LiTH-IKP-EX-2101

Kornev, O., Mathematical model of the plastic deformation of a metal strip between the rolls in Flat Rolling, LiTH-IKP-EX-2063

Neumeister, P., Simulation of Residual Deformations in Butt-Welded Rectangular Profiles, LiTH-IKP-EX-2092

Plumeré, L., Optimisation of Vehicle Crash Components Using Steel with Tailored Mechanical Properties, LiTH-IKP-EX-2083

Wretling, P., A Study in Strength of Shroud Attachments on Sailboat-Masts, LiTH-IKP-EX-2067

Oprasic, A., Bandsågblads stabilitet, LiTH-IKP-EX-2056

Giger, M., An Investigation of Structural Optimization in Crashworthiness Design Using a Stochastic Approach -A Comparison of Stochastic Optimization and Response Surface Methodology, LiTH-IKP-EX-2033

Habteab, S., Formbarhetskriterier för bockning och hydroformning, LiTH-IKP-EX-2027

Wibert, R., Experimental and Numerical Investigation of Material Properties of Honeycomb Structures, LiTH-IKP-EX-2016

Abdilahi, I., Gheisari, A., Mathematical Modelling of THOR-Lx Lower Extremity, LiTH-IKP-EX-1999

2002

Eriksson, P., Jonsson, P., Automotive Component Testing for Crash Simulation Calibration, LiTH-IKP-EX-1989

Vidinlic, E., Prediction of Damage during Impact of Composite Structure, LiTH-IKP-EX-1990

Lundqvist, A., Möller, C., Stabilitet i silhus och optimering av vinge i pappersmassasilen RADISCREEN, LiTH-IKP-EX-1986

Asplund, S., Utveckling och dimensionering av förbättringsförslag för nosvinge på JAS39 Gripen, LiTH-IKP-EX-1979

Petersson, C., Westlund, J., Structural Dynamic Analysis of a Stabilized Platform, LiTH-IKP-EX-1930

Carlsson, M., Utmattningsprovning av gaffelvagn till ledtruck, LiTH-IKP-EX-1925

Johansson, A., Pauli, S., Modelling of Spot Welds with Failure and Mesh Independency, LiTH-IKP-EX-1906

Johansson, H., Karlsson, P., Optimization of turbine discs in gas turbine GTX 100, LiTH-IKP-EX-1881

Lindgren, C., The Forming of Collared Holes in Sheet Meta,l LiTH-IKP-EX-1885

Alvarsson, B., Utmattningsdimensionering av luftbromsbeslag på JAS 39 Gripen, LiTH-IKP-EX-1870

2001

Dagson, N., Influence of the forming process on the crash response of a roof rail component, LiTH-IKP-EX-1836

Svenningstorp, J., Dimensional reduction in finite element analysis, LiTH-IKP-EX-1762

Almroth, P., Modeling of backstress for IN 792, LiTH-IKP-EX-1758

2000

Hedström, P., Performance of Two Pull - Through Energy Dissipaters,LiTH-IKP-EX-1738

Karlsson, J., Design of a non-snagging guardrail post, LiTH-IKP-EX-1737

Engstrand, K., Improvements to the weak-post W-beam guardrail, LiTH-IKP-EX-1736

Eriksson, S., Modelling of plastic safety nets in LS-DYNA, LiTH-IKP-EX-1731

Söderberg, J., Dynamic Analysis of Ultrasonic Transducer, LiTH-IKP-EX-1720

Krieg, A., Evaluation and Assessment of Equivalent Initial Flaw Size Distribution for Aluminium Alloy 7010/7050, LiTH-IKP-EX-1718

Johansson, P., Evaluation of mean stress corrections in life prediction, LiTH-IKP-EX-1715

Bergkvist, A., Analysis of Acceptance Limits of Fatigue Loaded Cruciform Weld Joints, LiTH-IKP-EX-1714

Johansson, T., Lennström, C-J., Occupant Simulation Using Rigid Body and FE Models and Automated Processes, LiTH-IKP-EX-1712

Ekengren, L., Thungren, J., An Evaluation of the Vibration and Acoustic Analysis Capabilities of the LS-DYNA Finite Element Code, LiTH-IKP-EX-1710

Lindberg, A., Residual Strength Prediction of Composite Structures Containing Delaminations, LiTH-IKP-EX-1684

Magnusson, P., Utvärdering av utmattningspostprocessor, LiTH-IKP-EX-1671

1999

Ireman, P., Fast and reliable 3D fracture mechanics analysis using a splitting method, LiTH-IKP-EX-1567

Khossravi, R., Tests of shell finite elements: the Belytschko-Tsay and Hughes-Liu elements, LiTH-IKP-EX-1555

Omerspahic, E., Constant and variable amplitude fatigue testing and analysis of spot welded thin sheet structures, LiTH-IKP-EX-1595

Gustavsson, T., Analys och brottprediktering av limförband, LiTH-IKP-EX-1574

Andersson, C., Finite element analysis of conventional, hydrostatic and hydromechanical sheet metal forming, LiTH-IKP-EX-1609

Forsberg, J., An investigation of contact algorithms for metal forming simulations with LS-DYNA, LiTH-IKP-EX-1616

Fälström, J., Eriksson, M., Advanced technologies for the simulation of folded airbags, LiTH-IKP-EX-1611

Karlsson, F., Lunderius, S., Vältsimulering av en Scania Omnicity buss, LiTH-IKP-EX-1621

Claudel, J., Preliminary finite element analysis of a railway aiming at studying ballast settlement, LiTH-IKP-EX-1638

Westin, M., Westin, P., Post-contact searching and message passing strategies in parallel contact routines, LiTH-IKP-EX-1617

Gustafsson, M., Johansson, M., Dimensionering av nosvinge på JAS 39 Gripen, LiTH-IKP-EX-1645

Bergdal, R., Rommedahl, R., Konceptstudier av bakgaffel till motorcykel, LiTH-IKP-EX-1648

Redhe, M., Simulations and optimizations in vehicle passive safety design, LiTH-IKP-EX-1654

Johansson, R., Lindgren, H., Impact simulation of a hollow glassfibre composite, LiTH-IKP-EX-1659

Näslund, M., Folding simulation of a three-dimensional passenger airbag, LiTH-IKP-EX-1664

Jonsson, P., Lundberg, M., Stress analysis of the missile-launcher LAU-39, LiTH-IKP-EX-1642

1998

Enberg, C., Utveckling av FEM-baserat verktyg för olinjär bucklingsberäkning på anisotropa skal, LiTH-IKP-EX-1474

Jinnestrand, M., Utvärdering av materialdata och konstitutivmodell till CMSX-4, LiTH-IKP-EX-1484

Walfridsson, M., Hållfasthet vid tillverkning med pulverteknik, LiTH-IKP-EX-1472

Thiery, J., Evaluation of the ALE solution capabilities in the FE-code LS-DYNA, LiTH-IKP-EX-1532

Karlsson, U., Analysis of stiffened panel with delamination, LiTH-IKP-EX-1545

Sjöström, R., Analys av kontakttryck i kutsförstärkt lager, LiTH-IKP-EX-1518

Angel, A., Development of design criteria for fuselage frames, LiTH-IKP-EX-1523

Gustafson, J., Stainless steel vs titanium -a comparison of material properties, LiTH-IKP-EX-1554

1997

Hermansson, J., A Monte Carlo based risk analysis of a HPT blade, LiTH-IKP-EX-1402

Hu, H-Z., Drop test simulation of an Ericsson mobile telephone, LiTH-IKP-EX-1441

Hultqvist, J., Finite element analysis of wheels subjected to service loads, LiTH-IKKP-EX-1427

Igetoft, A. and Olofsson, C., Finite element analysis of the operating arm of the canard in the JAS 39 Gripen, LiTH-IKP-EX-1358

Jansson, M., Fracture mechanical analysis of rotating parts in gasturbine GT35, LiTH-IKP-EX-1375

Jansson, T. and Junkell, H., Nonlinear material models in ANSYS, LiTH-IKP-EX-1451

Johannesson, T., An evaluation of the ANSYS, I-DEAS and Pro/ENGINEER finite element environments, LiTH-IKP-EX-1423

Jonson, R., Optimization of structures subjected to transient dynamic loads, LiTH-IKP-EX-1408

Pischner, J., The prediction for the onset of wrinkles under sheet metal forming, LiTH-IKP-EX-1431

Sandvall, P-G., Modifications and strength improvements on vehicle mounting, LiTH-IKP-EX-1390

Spott, M., Feasibility study: metal bonded doors in standard and widebody aircrafts- A study to verify the possibilities of substituting metal bonded doors for assembled doors in large aircrafts, LiTH-IKP-EX-1403

Sternsson, M., Development of a method for fast and easy generation of an FE-model of a train carbody, LiTH-IKP-EX-1388

Sundvall, J., Stainless steel vs aluminium -a comparison of mechanical properties, LiTH-IKP-EX-1379

Whitehead, N., Mission adaptive wing, LiTH-IKP-EX-1409


Page responsible: Bo Torstenfelt
Last updated: 2012-12-19